Cận cảnh giấy vệ sinh dát vàng, hơn 5 triệu đồng/cuộn

Cận cảnh giấy vệ sinh dát vàng, hơn 5 triệu đồng/cuộn

Cận cảnh giấy vệ sinh dát vàng, hơn 5 triệu đồng/cuộn